Бонустарга сунуштар

Сиздин картаңыздагы топтолгон бонустар сатып алууларды төлөөдө гана жардам бербейт. 2017-жылдын 1-декабрынан тарта «Народный» дүкондөр тармагында акция старт алды! Бонустарды топтоңуз жана Rondell соода маркасынын товарларын 50% арзандатуу менен алыңыз. Бонустарды топтоо пайдалуу, ал эми аларды «Народный» дүкөндөр тармагында коротуу жагымдуу!
Сунуш 2018-жылдын 31-мартына чейин жарамдуу.