Дүкөндөрдүн дареги

 • Народный "Автоград"

  Дареги : Ахунбаев көч., 267 (07:00-03:00)
 • Народный «Аврора»

  Дареги : коомчулук Асанбай, 52 А (07:00-03:00)
 • Народный «Антарес»

  Дареги : Ахунбаев көч., 94 А (07:00-03:00)
 • Народный «9 коомчулук»

  Дареги : Байтик Батыр көч., 6 (07:00-03:00)
 • Народный "Асанбай-2"

  Дареги : коомчулук Асанбай, 40/1 (07:00-03:00)
 • Народный «Атыр»

  Дареги : Байтик Батыра көч., 9А (07:00-03:00)
 • Народный "Бостери"

  Дареги : Бостери а., Мамытов көч., 100А (күнү - түнү)
 • Народный "Военторг"

  Дареги : Киевская көч., 114 (07:00-03:00)
 • Народный "Чыгыш – 5"

  Дареги : Чүй пр., 111 (07:00-03:00)
 • Народный "Исанов"

  Дареги : Токтогула көч., 161 (07:00-03:00)
 • Народный "Кашка-Суу"

  Дареги : Ахунбаев көч., 133 (07:00-03:00)
 • Народный "Киевская"

  Дареги : Турусбеков көч., 82/1 (07:00-03:00)
 • Народный «Курманжан Датка»

  Дареги : Фрунзе көч., 165 (07:00-03:00)
 • Народный «Лермонтова»

  Дареги : Лермонтов к-сү, 33 (07:00-03:00)
 • Народный «Манас»

  Дареги : Москва көч., 164 (07:00-03:00)
 • Народный "Ново-Николаевка"

  Дареги : Западная көч.,1 (Ново-Николаевка) (күнү - түнү)
 • Народный "Панфилов"

  Дареги : Панфилов көч., 62 (07:00-03:00)
 • Народный "Пишпек-Сити"

  Дареги : Л.Толстой көч., 120 (07:00-03:00)
 • Народный "Сонгер"

  Дареги : Жибек-Жолу көч., 315 (07:00-03:00)
 • Народный "Тоголок Молдо"

  Дареги : Тоголок Молдо көч., 61 (07:00-03:00)
 • Народный "Токмок"

  Дареги : Токмок ш., Ибраимов көч., 1 (күнү - түнү)
 • Народный "Улан"

  Дареги : коомчулук Улан, 7/1 (07:00-03:00)
 • Народный "Уметалиев"

  Дареги : Уметалиев көч., 152 (07:00-03:00)
 • Народный "Фучика"

  Дареги : Ден –Сяопин көч., 3 (07:00-03:00)
 • Народный "Чолпон-Ата"

  Дареги : Чолпон-Ата шаары, Совет көч., номери жок (күнү - түнү)
 • Народный "Шевченко"

  Дареги : Боконбаева көч., 192/1 (07:00-03:00)
 • Народный "Шопоков"

  Дареги : Токтогул көч. , 75/1 (07:00-03:00)
 • Народный "Түштүк-2"

  Дареги : Горький көчөсү, 29 / Тыныстанов көч., 36 (07:00-03:00)
 • Народный "Юнусалиев"

  Дареги : Юнусалиев көчөсү, 86 (07:00-03:00)
 • Народный «Советская»

  Дареги : Абдрахманов к-сү, 105 (Боконбаев к-сүнүн кесилиши) (07:00-03:00)
 • Народный «Токтогула»

  Дареги : Токтогул к-сү, 116 ( Панфилов к-сүнүн кесилиши) (07:00-03:00)
 • Народный «Тимирязева»

  Дареги : Московская к-сү, 194 (Тимирязева к-сүнүн кесилиши) (07:00-03:00)
Регионду тандоо
баарын тазалоо
Регионду тандоо
баарын тазалоо
Народный "Автоград"

Народный "Автоград"

Картадан кароо

Дареги : Ахунбаев көч., 267 (07:00-03:00)

Народный «Аврора»

Народный «Аврора»

Картадан кароо

Дареги : коомчулук Асанбай, 52 А (07:00-03:00)

Народный «Антарес»

Народный «Антарес»

Картадан кароо

Дареги : Ахунбаев көч., 94 А (07:00-03:00)

Народный «9 коомчулук»

Народный «9 коомчулук»

Картадан кароо

Дареги : Байтик Батыр көч., 6 (07:00-03:00)

Народный "Асанбай-2"

Народный "Асанбай-2"

Картадан кароо

Дареги : коомчулук Асанбай, 40/1 (07:00-03:00)

Народный «Атыр»

Народный «Атыр»

Картадан кароо

Дареги : Байтик Батыра көч., 9А (07:00-03:00)

Народный "Бостери"

Народный "Бостери"

Картадан кароо

Дареги : Бостери а., Мамытов көч., 100А (күнү - түнү)

Народный "Военторг"

Народный "Военторг"

Картадан кароо

Дареги : Киевская көч., 114 (07:00-03:00)

Народный "Чыгыш – 5"

Народный "Чыгыш – 5"

Картадан кароо

Дареги : Чүй пр., 111 (07:00-03:00)

Народный "Исанов"

Народный "Исанов"

Картадан кароо

Дареги : Токтогула көч., 161 (07:00-03:00)

Народный "Кашка-Суу"

Народный "Кашка-Суу"

Картадан кароо

Дареги : Ахунбаев көч., 133 (07:00-03:00)

Народный "Киевская"

Народный "Киевская"

Картадан кароо

Дареги : Турусбеков көч., 82/1 (07:00-03:00)

Народный «Курманжан Датка»

Народный «Курманжан Датка»

Картадан кароо

Дареги : Фрунзе көч., 165 (07:00-03:00)

Народный «Лермонтова»

Народный «Лермонтова»

Картадан кароо

Дареги : Лермонтов к-сү, 33 (07:00-03:00)

Народный «Манас»

Народный «Манас»

Картадан кароо

Дареги : Москва көч., 164 (07:00-03:00)

Народный "Ново-Николаевка"

Народный "Ново-Николаевка"

Картадан кароо

Дареги : Западная көч.,1 (Ново-Николаевка) (күнү - түнү)

Народный "Панфилов"

Народный "Панфилов"

Картадан кароо

Дареги : Панфилов көч., 62 (07:00-03:00)

Народный "Пишпек-Сити"

Народный "Пишпек-Сити"

Картадан кароо

Дареги : Л.Толстой көч., 120 (07:00-03:00)

Народный "Сонгер"

Народный "Сонгер"

Картадан кароо

Дареги : Жибек-Жолу көч., 315 (07:00-03:00)

Народный "Тоголок Молдо"

Народный "Тоголок Молдо"

Картадан кароо

Дареги : Тоголок Молдо көч., 61 (07:00-03:00)

Народный "Токмок"

Народный "Токмок"

Картадан кароо

Дареги : Токмок ш., Ибраимов көч., 1 (күнү - түнү)

Народный "Улан"

Народный "Улан"

Картадан кароо

Дареги : коомчулук Улан, 7/1 (07:00-03:00)

Народный "Уметалиев"

Народный "Уметалиев"

Картадан кароо

Дареги : Уметалиев көч., 152 (07:00-03:00)

Народный "Фучика"

Народный "Фучика"

Картадан кароо

Дареги : Ден –Сяопин көч., 3 (07:00-03:00)

Народный "Чолпон-Ата"

Народный "Чолпон-Ата"

Картадан кароо

Дареги : Чолпон-Ата шаары, Совет көч., номери жок (күнү - түнү)

Народный "Шевченко"

Народный "Шевченко"

Картадан кароо

Дареги : Боконбаева көч., 192/1 (07:00-03:00)

Народный "Шопоков"

Народный "Шопоков"

Картадан кароо

Дареги : Токтогул көч. , 75/1 (07:00-03:00)

Народный "Түштүк-2"

Народный "Түштүк-2"

Картадан кароо

Дареги : Горький көчөсү, 29 / Тыныстанов көч., 36 (07:00-03:00)

Народный "Юнусалиев"

Народный "Юнусалиев"

Картадан кароо

Дареги : Юнусалиев көчөсү, 86 (07:00-03:00)

Народный «Советская»

Народный «Советская»

Картадан кароо

Дареги : Абдрахманов к-сү, 105 (Боконбаев к-сүнүн кесилиши) (07:00-03:00)

 Народный «Токтогула»

Народный «Токтогула»

Картадан кароо

Дареги : Токтогул к-сү, 116 ( Панфилов к-сүнүн кесилиши) (07:00-03:00)

 Народный «Тимирязева»

Народный «Тимирязева»

Картадан кароо

Дареги : Московская к-сү, 194 (Тимирязева к-сүнүн кесилиши) (07:00-03:00)