Байланыш

Контактные данные:

ОсОО «Умай Групп»

Дареги: Кыргызстан, Бишкек ш., Чокан Валиханов көч., 16

Почта: office@market.kg

Тынымсыз байланыш: +996 312 900251

Кабыл алуу: +996 312 900230

Кайтарым байланыш: