Ижарачыларга

«Народный» тармагынын каалаган дүкөнү – бул күн сайын сатып алуу жүргүзгөн жер гана эмес, коммерциялык ишмердиктин жеке багытын өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүк. Биз дүкөнгө тиркелген ички жана тышкы жайларды биздин коммерциялык ишмердик менен кесилиштпеген товарларды сатууга жана кызмат көрсөтүүгө ижарага берүүнү сунуш кылабыз. Эреже катары – бул банк кызматтары, дарыканалар, атайын товарлар, химиялык тазалоо жана башка ишмердик түрлөрү.

Сизде пайда болгон башка суроолорго ижара боюнча менеджер Рыскулбеков Кайрат жооп берет.
Байланыш каражаттары: +996 701 63 33 53; k.ryskulbekov@market.kg.