Жыйынтыктайбыз«Народный» дүкөндөр тармагында сатып алуулар үчүн накталай төлөм жүргүзгөн учурда система автоматтык түрдө чектерди кардардын пайдасы үчүн тегерек суммага чейин тегеректей турганын билесизби?

Мындай жол менен дүкөндүн кардарлары ар бир сатып алуудан 1ден 99 тыйынга чейин үнөмдөйт!