Дүкөндөрдүн дареги

 • Народный «Тимирязева»

  Дареги : Московская к-сү, 194 (Тимирязева к-сүнүн кесилиши)
 • Народный «Токтогула»

  Дареги : Токтогул к-сү, 116 ( Панфилов к-сүнүн кесилиши)
 • Народный «Советская»

  Дареги : Абдрахманов к-сү, 105 (Боконбаев к-сүнүн кесилиши)
 • Народный "Автоград"

  Дареги : Ахунбаев көч., 267
  Тел: +996-701-542411
 • Народный «12 коомчулук»

  Дареги : Нуркамала көч., 29
  Тел: +996 -312-521294
  Тел: +996 -312-521289
 • Народный «Аврора»

  Дареги : коомчулук Асанбай, 52 А
  Тел: +996-312-909434
 • Народный «Антарес»

  Дареги : Ахунбаев көч., 94 А
  Тел: +996-312-544755
 • Народный «Акун»

  Дареги : Мира пр., 97/1
  Тел: +996-701-345669
 • Народный «9 коомчулук»

  Дареги : Байтик Батыр көч., 6
  Тел: +996- 312-268926
 • Народный "Асанбай-2"

  Дареги : коомчулук Асанбай, 40/1
  Тел: +996-701-345630
 • Народный «Атыр»

  Дареги : Байтик Батыра көч., 9А
  Тел: +996-701-535765
 • Народный «Байчечекей»

  Дареги : Мира пр., 29
  Тел: +996-701-535765
 • Народный "Бостери"

  Дареги : Бостери а., Мамытов көч., 100А
  Тел: +996-701-570049
 • Народный "Военторг"

  Дареги : Киевская көч., 114
  Тел: +996-312-626049
 • Народный "Чыгыш – 5"

  Дареги : Чүй пр., 111
  Тел: +996-701-327964
 • Народный "Исанов"

  Дареги : Токтогула көч., 161
  Тел: +996-312-322829
 • Народный «Калык-Акиев»

  Дареги : Токтогула көч., 234
  Тел: +996-701-519369
 • Народный "Кант"

  Дареги : Кант ш.,Ленин көч. , 74
  Тел: +996-701-523722
 • Народный "Кашка-Суу"

  Дареги : Ахунбаев көч., 133
  Тел: +996-701-523724
 • Народный "Киевская"

  Дареги : Турусбеков көч., 82/1
  Тел: +996-312- 456696
 • Народный «Курманжан Датка»

  Дареги : Фрунзе көч., 165
  Тел: +996-701-345671
 • Народный «Лермонтова»

  Дареги : Лермонтов к-сү, 33
 • Народный «Манас»

  Дареги : Москва көч., 164
  Тел: +996-312-318665
 • Народный "Жаш Гвардия"

  Дареги : Жаш Гвардия көч.,74
  Тел: +996-701-570065
 • Народный "Московская"

  Дареги : Москва көч., 58
  Тел: +996-701-558325
 • Народный "Ново-Николаевка"

  Дареги : Западная көч.,1 (Ново-Николаевка)
  Тел: +996-701-345667
 • Народный "Панфилов"

  Дареги : Панфилов көч., 62
  Тел: +996+701-519374
 • Народный «Пишпек»

  Дареги : Л. Толстой көч., 79
  Тел: +996-701-345666
 • Народный "Пишпек-Сити"

  Дареги : Л.Толстой көч., 120
  Тел: +996-312-926390
 • Народный "Раэль"

  Дареги : Гагарин көч., 183
  Тел: +996-701-515651
 • Народный "Республиканская"

  Дареги : Жибек-Жолу көч., 631
  Тел: +996-701-571992
 • Народный "Сонгер"

  Дареги : Жибек-Жолу көч., 315
  Тел: Тел: +996-312-681797
  Тел: +996-312-681830
 • Народный "Тоголок Молдо"

  Дареги : Тоголок Молдо көч., 61
  Тел: +996-312-325614
 • Народный "Токмок"

  Дареги : Токмок ш., Ибраимов көч., 1
  Тел: +996-3145-47974
  Тел: +996-3145-57372
  Тел: +996-3145-58047
 • Народный "Толкун"

  Дареги : Ахунбаев көч. , 134
  Тел: +996-701-501509
 • Народный "Улан"

  Дареги : коомчулук Улан, 7/1
  Тел: +996-312-882859
 • Народный "Уметалиев"

  Дареги : Уметалиев көч., 152
  Тел: +996-312-322230
 • Народный "Фучика"

  Дареги : Ден –Сяопин көч., 3
  Тел: +996-701-553718
 • Народный "Чолпон-Ата"

  Дареги : Чолпон-Ата шаары, Совет көч., номери жок
  Тел: +996-394- 342943
 • Народный "Шевченко"

  Дареги : Боконбаева көч., 192/1
  Тел: +996-701-345670
 • Народный "Шопоков"

  Дареги : Токтогул көч. , 75/1
  Тел: +996-701-000186
 • Народный "Шумкар- ЦГ"

  Дареги : Чүй пр., 162
  Тел: +996-701-559265
 • Народный "Түштүк-2"

  Дареги : Горький көчөсү, 29 / Тыныстанов көч., 36
  Тел: +996-701-570041
 • Народный "Юнусалиев"

  Дареги : Юнусалиев көчөсү, 86
  Тел: +996-701-520219
Регионду тандоо
баарын тазалоо
Регионду тандоо
баарын тазалоо
 Народный «Тимирязева»

Народный «Тимирязева»

Картадан кароо

Дареги : Московская к-сү, 194 (Тимирязева к-сүнүн кесилиши)

 Народный «Токтогула»

Народный «Токтогула»

Картадан кароо

Дареги : Токтогул к-сү, 116 ( Панфилов к-сүнүн кесилиши)

Народный «Советская»

Народный «Советская»

Картадан кароо

Дареги : Абдрахманов к-сү, 105 (Боконбаев к-сүнүн кесилиши)

Народный "Автоград"

Народный "Автоград"

Картадан кароо

Дареги : Ахунбаев көч., 267

Тел: +996-701-542411

Народный «12 коомчулук»

Народный «12 коомчулук»

Картадан кароо

Дареги : Нуркамала көч., 29

Тел: +996 -312-521294

Тел: +996 -312-521289

Народный «Аврора»

Народный «Аврора»

Картадан кароо

Дареги : коомчулук Асанбай, 52 А

Тел: +996-312-909434

Народный «Антарес»

Народный «Антарес»

Картадан кароо

Дареги : Ахунбаев көч., 94 А

Тел: +996-312-544755

Народный «Акун»

Народный «Акун»

Картадан кароо

Дареги : Мира пр., 97/1

Тел: +996-701-345669

Народный «9 коомчулук»

Народный «9 коомчулук»

Картадан кароо

Дареги : Байтик Батыр көч., 6

Тел: +996- 312-268926

Народный "Асанбай-2"

Народный "Асанбай-2"

Картадан кароо

Дареги : коомчулук Асанбай, 40/1

Тел: +996-701-345630

Народный «Атыр»

Народный «Атыр»

Картадан кароо

Дареги : Байтик Батыра көч., 9А

Тел: +996-701-535765

Народный «Байчечекей»

Народный «Байчечекей»

Картадан кароо

Дареги : Мира пр., 29

Тел: +996-701-535765

Народный "Бостери"

Народный "Бостери"

Картадан кароо

Дареги : Бостери а., Мамытов көч., 100А

Тел: +996-701-570049

Народный "Военторг"

Народный "Военторг"

Картадан кароо

Дареги : Киевская көч., 114

Тел: +996-312-626049

Народный "Чыгыш – 5"

Народный "Чыгыш – 5"

Картадан кароо

Дареги : Чүй пр., 111

Тел: +996-701-327964

Народный "Исанов"

Народный "Исанов"

Картадан кароо

Дареги : Токтогула көч., 161

Тел: +996-312-322829

Народный «Калык-Акиев»

Народный «Калык-Акиев»

Картадан кароо

Дареги : Токтогула көч., 234

Тел: +996-701-519369

Народный "Кант"

Народный "Кант"

Картадан кароо

Дареги : Кант ш.,Ленин көч. , 74

Тел: +996-701-523722

Народный "Кашка-Суу"

Народный "Кашка-Суу"

Картадан кароо

Дареги : Ахунбаев көч., 133

Тел: +996-701-523724

Народный "Киевская"

Народный "Киевская"

Картадан кароо

Дареги : Турусбеков көч., 82/1

Тел: +996-312- 456696

Народный «Курманжан Датка»

Народный «Курманжан Датка»

Картадан кароо

Дареги : Фрунзе көч., 165

Тел: +996-701-345671

Народный «Лермонтова»

Народный «Лермонтова»

Картадан кароо

Дареги : Лермонтов к-сү, 33

Народный «Манас»

Народный «Манас»

Картадан кароо

Дареги : Москва көч., 164

Тел: +996-312-318665

Народный "Жаш Гвардия"

Народный "Жаш Гвардия"

Картадан кароо

Дареги : Жаш Гвардия көч.,74

Тел: +996-701-570065

Народный "Московская"

Народный "Московская"

Картадан кароо

Дареги : Москва көч., 58

Тел: +996-701-558325

Народный "Ново-Николаевка"

Народный "Ново-Николаевка"

Картадан кароо

Дареги : Западная көч.,1 (Ново-Николаевка)

Тел: +996-701-345667

Народный "Панфилов"

Народный "Панфилов"

Картадан кароо

Дареги : Панфилов көч., 62

Тел: +996+701-519374

Народный «Пишпек»

Народный «Пишпек»

Картадан кароо

Дареги : Л. Толстой көч., 79

Тел: +996-701-345666

Народный "Пишпек-Сити"

Народный "Пишпек-Сити"

Картадан кароо

Дареги : Л.Толстой көч., 120

Тел: +996-312-926390

Народный "Раэль"

Народный "Раэль"

Картадан кароо

Дареги : Гагарин көч., 183

Тел: +996-701-515651

Народный "Республиканская"

Народный "Республиканская"

Картадан кароо

Дареги : Жибек-Жолу көч., 631

Тел: +996-701-571992

Народный "Сонгер"

Народный "Сонгер"

Картадан кароо

Дареги : Жибек-Жолу көч., 315

Тел: Тел: +996-312-681797

Тел: +996-312-681830

Народный "Тоголок Молдо"

Народный "Тоголок Молдо"

Картадан кароо

Дареги : Тоголок Молдо көч., 61

Тел: +996-312-325614

Народный "Токмок"

Народный "Токмок"

Картадан кароо

Дареги : Токмок ш., Ибраимов көч., 1

Тел: +996-3145-47974

Тел: +996-3145-57372

Тел: +996-3145-58047

Народный "Толкун"

Народный "Толкун"

Картадан кароо

Дареги : Ахунбаев көч. , 134

Тел: +996-701-501509

Народный "Улан"

Народный "Улан"

Картадан кароо

Дареги : коомчулук Улан, 7/1

Тел: +996-312-882859

Народный "Уметалиев"

Народный "Уметалиев"

Картадан кароо

Дареги : Уметалиев көч., 152

Тел: +996-312-322230

Народный "Фучика"

Народный "Фучика"

Картадан кароо

Дареги : Ден –Сяопин көч., 3

Тел: +996-701-553718

Народный "Чолпон-Ата"

Народный "Чолпон-Ата"

Картадан кароо

Дареги : Чолпон-Ата шаары, Совет көч., номери жок

Тел: +996-394- 342943

Народный "Шевченко"

Народный "Шевченко"

Картадан кароо

Дареги : Боконбаева көч., 192/1

Тел: +996-701-345670

Народный "Шопоков"

Народный "Шопоков"

Картадан кароо

Дареги : Токтогул көч. , 75/1

Тел: +996-701-000186

Народный "Шумкар- ЦГ"

Народный "Шумкар- ЦГ"

Картадан кароо

Дареги : Чүй пр., 162

Тел: +996-701-559265

Народный "Түштүк-2"

Народный "Түштүк-2"

Картадан кароо

Дареги : Горький көчөсү, 29 / Тыныстанов көч., 36

Тел: +996-701-570041

Народный "Юнусалиев"

Народный "Юнусалиев"

Картадан кароо

Дареги : Юнусалиев көчөсү, 86

Тел: +996-701-520219