Ижарачыларга

«Народный» тармагынын каалаган дүкөнү – бул күн сайын сатып алуу жүргүзгөн жер гана эмес, коммерциялык ишмердиктин жеке багытын өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүк. Биз дүкөнгө тиркелген ички жана тышкы жайларды биздин коммерциялык ишмердик менен кесилиштпеген товарларды сатууга жана кызмат көрсөтүүгө ижарага берүүнү сунуш кылабыз. Эреже катары – бул банк кызматтары, дарыканалар, атайын товарлар, химиялык тазалоо жана башка ишмердик түрлөрү.

Сизде пайда болгон башка суроолорго Корпоративдик кардарлар менен иштөө боюнча менеджер Мануилов Анатолий жооп берет.
Байланыш каражаттары: +996-701-550630; a.manuilov@market.kg